Phản hồi tích cực từ khách hàng

Phản hồi tích cực từ khách hàng

21/01/2019

Xem thêm
Những hình ảnh và phản hồi tích cực từ khách của shop

Những hình ảnh và phản hồi tích cực từ khách của shop

21/01/2019

Xem thêm
Khách tặng ảnh về những mẫu áo dài của shop

Khách tặng ảnh về những mẫu áo dài của shop

21/01/2019

Xem thêm
Những đánh giá tích cực của khách về shop

Những đánh giá tích cực của khách về shop

11/12/2018

Xem thêm
Những cảm nghĩ tích cực của khách hàng trong ngày 20/11

Những cảm nghĩ tích cực của khách hàng trong ngày 20/11

26/11/2018

Xem thêm
Cảm nghĩ về ngày 20/11

Cảm nghĩ về ngày 20/11

23/11/2018

Xem thêm
Bài thơ chị khách yêu tặng shop

Bài thơ chị khách yêu tặng shop

14/11/2018

Xem thêm
Vài hình ảnh thực tế và phản hồi ưng ý từ khách

Vài hình ảnh thực tế và phản hồi ưng ý từ khách

10/11/2018

Xem thêm
Khách Tặng ảnh cho shop Nhitruong

Khách Tặng ảnh cho shop Nhitruong

12/07/2018

Xem thêm
Mẫu kết pha Lê ren lưới cổ

Mẫu kết pha Lê ren lưới cổ

10/10/2017

Ren lưới cổ hoa kết đá pha Lê

Xem thêm
khách tặng ảnh

khách tặng ảnh

21/09/2017

Khách tặng lại ảnh những mẫu áo dài may sẵn tại shop Ngọc Đăng!

Xem thêm
Khách lại tặng ảnh

Khách lại tặng ảnh

14/09/2017

Voan và lụa cao cấp ABC

Xem thêm
Phản hồi của khách yêu

Phản hồi của khách yêu

14/09/2017

KHách tặng ảnh vải lụa gãy của shop!

Xem thêm